Privacyverklaring van

25 mei 2018

De bescherming van gegevens heeft een hoge prioriteit in ons bedrijf. Ten aanzien van de verwerking van gegevens houden wij ons strikt aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die in EU van toepassing is. Dit betekent dat:

• wij/we ons verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij/we duidelijke uitleg geven over onze doelstellingen voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
• wij/we u eerst om de uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming vereist is;
• wij/we de gepaste beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en we eisen hetzelfde van derde partijen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken;
• wij/we uw recht op inzage, correctie of verwijdering respecteren van de persoonsgegevens die wij in bezit hebben.

is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van alle gegevens. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen.

Registratie

Voor sommige functies van onze website moet u zich vooraf registreren. U dient gegevens over uzelf te verstrekken en een gebruikersnaam (pseudo) en wachtwoord te kiezen voor het account dat wij voor u zullen aanmaken.
Hiertoe gebruiken we uw naam, adres, telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres, betalingsgegevens en pseudo. We hebben deze gegevens nodig vanwege de overeenkomst die tussen ons bestaat. We slaan deze gegevens op tot op het moment dat u uw account afsluit.
We bewaren deze gegevens zodat u ze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren wanneer u onze website bezoekt, om berichten met u te kunnen uitwisselen als onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst en ook om u te de lijst met diensten die u op ons platform hebt gekocht te kunnen leveren.

Laden van de elektronische portemonnee (E-Wallet)

Via livecamcamcam.com kunt u krediet in uw E-Wallet laden om diensten van andere partijen te verkrijgen. Dit vereist bepaalde persoonsgegevens die we delen met de betalingsproviders om het laden van de elektronische portemonnee (E-Wallet) te vergemakkelijken.

Uw persoonsgegevens die wij gebruiken, zijn: uw naam en adres, factuuradres, e-mailadres en betalingsgegevens. We hebben deze gegevens nodig vanwege de overeenkomst die tussen ons bestaat. We slaan deze gegevens op gedurende de wettelijke bewaartermijn die door de belastingdienst wordt opgelegd.

Promotie

We verzorgen de promotie van onze nieuwe producten en diensten via onze nieuwsbrief. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen deze promotionele communicatie. Elke e-mail bevat een afmeldingslink.

De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens die u voor de nieuwsbrief hebt gegeven, kan op elk moment worden ingetrokken. Om uw recht op intrekking van uw toestemming uit te oefenen, is er altijd een speciale link in elke nieuwsbrief. Het is ook mogelijk om u op elk moment direct op het platform af te melden voor de nieuwsbrief.

Advertenties

Onze website vertoont generieke advertenties. We verzamelen voor dit doel geen persoonsgegevens.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem zijn opgeslagen. Cookies zijn nodig om ons in staat te stellen de werking van onze website te verbeteren en om u tijdens uw bezoeken te herkennen. Op deze manier hoeft u niet elke keer opnieuw in te loggen en onthouden wij uw instellingen en voorkeuren. We delen geen cookies met derden en we richten ons niet op de op cookies gebaseerde advertenties.

U kunt cookies uitschakelen via uw browserinstellingen, maar hierdoor kunnen sommige functies onbruikbaar worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Met uitzondering van de hierboven genoemde partijen delen we uw persoonsgegevens niet met andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Statistieken

We maken statistieken over het gebruik van de website, wat ons ertoe leidt om persoonsgegevens te gebruiken. We gebruiken deze statistieken om de presentatie en werking van onze website te verbeteren en we hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens in de strikte noodzaak van dat effect.

Veiligheid

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Wijziging van onze Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Uw gegevens inzien en wijzigen

U kunt contact met ons opnemen als u vragen hebt over onze Privacyverklaring of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen.

U beschikt over de volgende rechten, het recht om:

• geïnformeerd te worden over de persoonsgegevens die we bezitten en over het gebruik dat we ervan maken;
• de door ons opgeslagen persoonsgegevens van u te controleren;
• de onjuiste persoonsgegevens te wijzigen;
• verwijdering van verouderde persoonsgegevens te verzoeken;
• uw toestemming in te trekken;
• u te verzetten tegen bepaald gebruik van uw persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat u zich nog steeds dient te identificeren om uw rechten op het inzien/wijzigen/verwijderen van persoonsgegevens te kunnen uitoefenen; dit om er zeker van te zijn dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

Klachten

Als u vindt dat wij u niet de gelegenheid bieden om uw rechten naar behoren uit te oefenen, kunt u een klacht indienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming, als u in de Europese Unie woont. Bijvoorbeeld in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens.

ContactgegevensE-mail:

Website: livecamcamcam.com